kostka brukowa

Jak układa się płyty chodnikowe?

Płyta chodnikowa jest zalecanym materiałem do układania powierzchni z wielu powodów i bez wątpienia staje się coraz bardziej popularną nawierzchnią. Główną zaletą płyty chodnikowej jest jednak jej odporność na mróz i ścieranie.

Wybór tego typu nawierzchni podyktowany jest również bogactwem kolorów i wzornictwa, co czyni ją szczególnie korzystną w porównaniu z innymi materiałami. Wygląd oraz trwałość nawierzchni utwardzonych, czyli takich, gdzie jest wykorzystywana kostka chodnikowa lub płyta, zależy jednak nie tylko od materiału, ale także od sposobu ich montażu. Samodzielne układanie płyt chodnikowych nie powinno być trudne. Kluczem do sukcesu jest tutaj przede wszystkim wybór odpowiedniej metody. Sposób wykonania takiej powierzchni umożliwia uzyskanie przed domem jednolitych ścieżek, tarasów lub estetycznych parkingów.

Przed układaniem płyt musimy wykonać kilka czynności przygotowawczych. Konieczne jest najpierw zebranie zewnętrznej warstwy gleby tak, aby płyty chodnikowe równomiernie docierały do naturalnej powierzchni gleby. Wiąże się to nie tylko z usuwaniem warstwy próchnicy, ale również z ewentualnym usuwaniem korzeni roślin. Należy podkreślić potrzebę wzmocnienia obszarów o dużej sypkości. Do stabilizacji używa się popiołu lub cementu. Płyty takie powinny być mocowane za pomocą mieszanki piasku i cementu. Materiał ten ma płynną konsystencję, która może być skutecznie przenoszona na podłoże. W ten zatem sposób płyty chodnikowe są poziomowane i mocowane do nawierzchni w możliwie przyległy sposób. Podczas tworzenia powierzchni należy pamiętać, że zaprawa nie zacznie przylegać aż do momentu ułożenia płyty. W celu prawidłowego ułożenia należy zakładać istnienie odpowiednich, niewielkich szczelin pomiędzy poszczególnymi płytami.

Kilka dni po ułożeniu wszystkich płyt spoiny pomiędzy nimi wypełnia się szpachlą lub uszczelniaczem. Oba produkty zapobiegają przedostawaniu się wody pod spód, co gwarantuje trwałość i stabilność ułożenia. Po zakończeniu układania konstrukcji nośnej należy ułożyć krawężniki. Jest to o tyle istotne, że zapewnia to prawidłowe funkcjonowanie przyszłej powierzchni i zapobiega jej ewentualnym przesunięciom. Krawędzie układa się na zaprawie cementowej.

Materiał partnera

Dodaj komentarz